libamsip  5.1.0
Modules
Codec configuration API.

Codec configuration API. More...

Modules

 amsip audio codec interface
 amsip text codec interface
 amsip udpftp codec interface
 amsip video codec interface

Detailed Description

Codec configuration API.